Εμβληματικά ενεργειακά έργα στον Βιομηχανικό τομέα

Εἰς τὸν βιομηχανικό τομέα ἡ Τεχνομετρική ἔχει διενεργήσει ἐνεργειακούς ἐλέγχους σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας !

1-2. Ἐνεργειακός ἔλεγχος στην βιομηχανία πλαστικῶν Καράτζη (2019, 2023) 

Εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου

Ενεργειακός έλεγχος 2023, 2019  σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015. Αποτύπωση της γραμμής βάσεως της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, προτάσεις μέτρων βελτιστοποίησης της καταγραφή και διαχειρίσεως ενεργείας με ετήσιο στόχο εξοικονόμησης περί το 7%

Εργοστάσιο στην Λάρισα

Ενεργειακός έλεγχος 2023, 2019. Όπως για το εργοστάσιο Ηρακλείου

Εργοστάσιο στο Μελιδοχώρι Κρήτης

Ενεργειακός έλεγχος 2019. Όπως για το εργοστάσιο Ηρακλείου

Μηχανές εξέλασης και πλεκτικές μηχανές με εφαρμογές α) για την γεωργία: δίχτυα σκίασης, δίχτυα αντιανεμικά, δίχτυα προστασίας από την πρωϊνή πάχνη, δίχτυα μικροκλίματος, δίχτυα προστασίας από τα πουλιά, δίχτυα για σιλό, δίχτυα περίφραξης και δίχτυα για την  συγκομιδή της τουλίπας β) δίχτυα δόμησης, σκαλωσιών, δίχτυα οδοσήμανσης γ)  δίχτυα διακοσμητικά, (δ) δίχτυα τένις ε) δίκτυα για την συσκευασία φρούτων και λαχανικών, σακιά Raschel σε ρολά, σακιά Raschel με ενισχυμένη ούγια, σακιά Raschel με κορδόνι L-SEWN και VERTBAGS

3. Ἐνεργειακός ἔλεγχος εἰς τις μονάδες ἠλεκτροπαραγωγῆς τῆς Elpedison (2019)

Ενεργειακός έλεγχος στις Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΗΣΚ), καυσίμου φυσικού αερίου στην Θίσβη Βοιωτίας (420 MW) και Θεσσαλονίκης (400 MW)

Αυλή υψηλής τάσεως της Μονάδας Θίσβης με τον Μετασχηματιστή ανυψώσεως τάσεως δεξιά εις την εικόνα.

ΜΗΣΚ Βοιωτίας 420 MW. Αριστερά διακρίνεται ο ατμολέβητας και δεξιά με πράσινο χρώμα είναι ο αερόψυκτος πύργος συμπυκνώσεως

Πτερύγια αεριστροβίλου Θίσβης σε προγραμματισμένη συντήρηση

ΜΗΣΚ Θεσσαλονίκης ισχύος 400 MW. Ἐνεργειακός ἔλεγχος 2019.

4-5-6: Σχεδίαση, μελέτη και αδειιοδότηση νέων Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΗΣΚ)

ΘΗΣ Λάρισας, 2022

ΜΗΣΚ στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, ισχύος 870 MW. Σύνταξη μελετών αδείας Παραγωγής, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αδείας εγκαταστάσεως,

Damco, ΘΗΣ Έβρου, 2021

ΜΗΣΚ στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, ισχύος 662 MW. Σύνταξη μελετών ἀδείας παραγωγής και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΗΣ Χάλκης, 2020

ΜΗΣΚ του Ομίλου Καλάτζη, ισχύος 662 MW.
Σύνταξη μελετών αδείας παραγωγής και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

7-8. Ενεργειακός έλεγχος (2019)  και μελέτες εκσυγχρονιμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Μεταλλουργικής εταιρείας ΛΑΡΚΟ (2006-2010)

Ενεργειακός έλεγχος (2019) και οριοθέτηση επενδύσεων εκσυγχρονιμούς και σχεδίαση νέων μονάδων παραγωγής (2003 - 2010) βάσει των οποίων η ΛΑΡΚΟ ανέβασε την ετήσια παραγωγή στους 19.000 τόνους Νικελίου

Ηλεκτροκάμινα

Τρισδιαστατη σχεδίαση και ανακατασκευή  τεσσέρων εκ των πέντε ηλεκτροκαμίνων (2003-2006), με παράλληλη διεύρυνση τής διαμέτρου αυτών.

Περιστροφικοί κάμινοι

Ανακατασκευή και εκσυγχρονιμός δύο περιστροφικών καμίνων με νέα έδρανα ολισθήσεως και κονιοθαλάμβους συλλογής καπναερίων.

Δεξαμενή ανάκτησης

Σχεδίαση και κατασκευή νέας δεξαμενής αυξημμένου μήκους δια την συλλογή υγρών αποβλήτων και αιωρούμενων σωματιδίων ώστε τα υγρά απόβλητα να μην περιέχουν σωματίδια > 30 ppm

Μεταλλουργικοί μεταλλάκτες επλουτισμού του προϊόντος των Ηλεκτροκαμίνων σε καθορισμένη συγκέντρωση του Νικελίου του τελικού προϊόντος.

Αδειοδοτικές Μελέτες του έργου: Μελέτη ΑΣΦΑ, Μελέτη ασφαλείας πλωτής μονάδος, περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων, ειδική οικολογική αξιολόγηση (θαλάσσια λιβάδια ποσει-δονίας), μελέτη ασφαλείας χερσαίου αγωγού, άδεια εγκαταστάσεως.  

Υπεράκτιος πλωτός σταθμός αποθηκεύσεως και επαναεριο-ποιήσεως LNG Αλεξανδρουπόλεως (FSRU), με ετήσια δυναμικότητα: 2,6 δισ. m3 φ.α. (φυσικού αερίου), αποθήκη : 170.000 m3 φ.α. και ρυθμό επαναεριοποιήσεως 700.000 Nm3/h αγκυροβολημένος περί τα 6 ναυτικά μίλια νοτίως της Αλεξανδρουπόλεως.

Τυπική διάταξη μικρού παράκτιου σταθμού υποδοχής LNG με ρυθμό επαναεριοποίησης LNG της τάξεως των 826 m3 LNG ημερησίως. 

Τερματικοί σταθμοί υποδοχής LNG

Αθαιρινόλακος Κρήτης: Παράκτιος σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG) με αποθηκευτική ικανότητα 10.000 - 50.000 m3 LNG, και διακίνηση:  430.000 m3 LNG ετησίως, τροφοδοσία σταθμών  ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη.

Ηλιοθερμικά/φωτοβολταϊκά

Σχεδίαση, υδραυλικός υπολογισμός σωληνώσεων πεδίου και μελέτη αδείας εγκαταστάσεως για ηλιοθερμικό σταθμό παραγωγής με πεδίο παραβολοειδών συλλεκτών εκτάσεως 2500 στρεμμάτων ισχύος 70 MW στην Σητεία Κρήτης με βιοντήζλ ως βοηθητική πηγή ενέργειας, με ατμολέβητες βιοκαυσίμου 185 MW!

Βασικός σχεδιασμός ηλιοθερμικής μονάδας παραγωγής με δεξαμενές απο-θήκευσης τετηγμένων αλάτων

Συκεντρωτικός παραβολοειδής ηλιακός συλλέκτης, εξ ενός συνόλου 552 συλλεκτών, εκτεινομένων σε μία  έκταση 1800 στρεμμάτων.
Δεξιά: Βασική σχεδίαση φ/β σταθμού ισχύος 438 kW στην εταιρεία Sunlight.