Ἐνεργειακές ὑπηρεσίες εἰς τον τριτογενή τομέα

Εἰς τὸν τροτογενή τομέα  ἡ Τεχνομετρική ἔχει ἐκπονήσει ἐνεργειακούς ἐλέγχους σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα τῆς χώρας, καθώς και ἐνεργειακές ἐπιθεωρήσεις για ἔκδοση πιστοποιητικῶν ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως και ἐξοικονόμηση ἐνέργειας! 

1. Ξενοδοχείo NANA Princes στην Χερσόνησο Κρήτης (2023) της ἐταιρείας Καράρτζη. Ἐνεργειακός ἔλεγχος στο ξενοδοχείο  NANA Princes (2003) της εταιρείας Καράτζη στην χερσόνησο Κρήτης σύμφωνα με τον Νόμο 4342/2015. Ἀνάδοχος: Τεχνομετρική μεπε. (Φωτο: NANA PRINCES). Το Ξενοδοχείο αὐτό εἶναι υπερπολυτελοῦς κατηγορίας και διαθέτει 105 δωμάτια φιλοξενίας.

Δημόσιοι χώροι κεντρικού ξενοδοχείου NANA Princess και ἐστιατορείου και ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις και γήπεδα τένις και νεροτσουλίθρες

2. Ξενοδοχείο NANA Golden Beach στην Χερσόνησο Κρήτης (2023) της ἐταιρείας Καράρτζη.   Ἐνεργειακός ἔλεγχος στο ξενοδοχείο NANA Princes (2003) της εταιρείας Καράτζη στην χερσόνησο Κρήτης σύμφωνα με τον Νόμο 4342/2015. Ἀνάδοχος: Τεχνομετρική μεπε. (Φωτο: NANA PRINCES). Το Ξενοδοχείο αὐτό εἴναι υπερπολυτελούς κατηγορίας και διαθέτει 500 δωμάτια και σουΐτες, γυμναστήρια, ἑστιατόρια, χώρους ὑγιεινῆς, ἀθλήσεως και νεροτσουλίθρες.

Διάφοροι χῶροι με διαφορετικές χρήσεις ἐνέργειας, συνήθως με ἀπαίτηση ξεχωριστῶν μετρητῶν τῶν καταναλώσεων ἠλεκτρικῆς ἐνέργείας συμφώνως προς το ISO 50.001

3.  Fraport Greece Carbon and Energy Management, Design of a cloud based supervisory control system (2023),  Μελέτη και σχεδίαση ενός εποπτικού συστήματος ελέγχου των Συστημάτων Διαχειρίσεως Ενέργειας (BMS) όλων των αεροδρομίων το οποίο συλλέγει τα βασικά σήματα των BMS και ανά τέταρτο της ώρας διαβιβάζει σε αυτά τις βέλτιστες τιμές των σημείων ελέγχου όπως είναι το ποσοστό ανοιγμάτων των διαφραγμάτων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) με βάση τις μετρήσεις των νέων αισθητήρων ποιότητας εσωτερικού αέρα για θερμοκρασία, υγρασία, CO2, μικροσωματίδια PM2.5, πτητικών υδρογονανθράκων (VOC) ώστε να αποφεύγεται ο υπεραερισμός των χώρων με παράλληλη διατήρηση της θερμοκρασίας και υγρασίας σε καθορισμένα επίπεδα. Το εποτικό σύστημα αυτό θα εκτιμά ταυτοχρόνως και τους βαθμούς αποδόσεως των ψυκτών, των αντλιών θερμότητας και των λεβήτων ώστε να καθορίζει τον βέλτιστο προγραμματισμό λειτουργίας αυτών με βάση την ζήτηση του φορτίου για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό.
Εις τις εικόνες που ακολουθούν αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα της ενεργειακής καταγραφής και η αναγκαιότητα καταρτίσεως ενεργειακών ισοζυγίων ανά κύριο χώρο του αεροδρομίου και μετρήσεως χωριστά των αντιστοίχων καταναλώσεων.

  • Ἀεροδρόμιο Μακεδονίας

4. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών-ΓΠΝΠ (2018).
Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου στο ΓΠΝΠ σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015 και ενεργειακής επιθεώρησης κατά ΚΕΝΑΚ, καθώς και τεχνική μελέτη του έργου εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 6,5 δις. ευρώ το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Οι παρεμβάσεις έγιναν στα κτίρια A, B και C ενώ στο σχήμα δεξιά επιδεικνύεται η νέα εγκατάσταση θέρμανσης/κλιματισμού με τοποθέτηση fan-coil σε όλους τους ορόφους με την κεντρική γραμμή να κατέρχεται εντός των αιθρίων και η κύρια διανομή κατά μήκος των διαδρόμων  (ερυθρά γραμμή) ἐνώ η επιμέους διανομή να γίνεται με σκούρα μπλέ γραμμή προς τα νέα στοιχεία ανεμιστήρα.

Αἴθουσα ἀναχωρήσεων

5. Διεθνές Ἀεροδρόμιο Ἀθηνῶν (2018)

Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου βάσει του νόμου 4543/2015 και της σειράς προτύπων ΕΝ 16247. Ανάπτυξη γραμμών βάσεως για την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, επιμερισμός των καταναλώσεων ενέργειας στις διάφορες χρήσεις. Ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχειρίσεως και πιστοποίηση αυτού με με το ISO 50.001.

Στο πλαίσιο του γενικότερου ενεργειακού ελέγχου του ΔΑΑ, εκπονήθηκε ειδική ανάλυση για τα βιομηχανικού τύπου φορτία διεργασιών του ΔΑΕ όπως είναι οι εγκαταστάσεις διακινήσεως επιβατών και αποσκευών, η τροφοδοσίας ρεύματος 400 Hz τα αεροπλάνα του αεροδρομίου, ή παραγωγή ψύξεως για την εξυπηρέτηση των σταθμευμένων αεροσκφών. Επίσης αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι δια την βέτιστη ρύθμιση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) δια την ρύθμιση του αερισμού εντός προδιαγεγραμμένων θερμοκρασιακών πεδίων αλλά και των στροφών των ανεμιστήρων των ΚΚΜ για την ελαχιστοποιηση του υπεραρισμού.

6. Νοσοκομείο Αγρινίου (2018)
Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου στο Νοσοκομείο Αιγίου σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015, ενεργειακής επιθεωρήσεως κατά ΚΕΝΑΚ και τεχνική μελέτη έργων τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπως α) εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, β) Αναβάθμιση BMS δια την βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχειρίσεως, γ) νέο συστημα ηλιοθερμίας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, δ) Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής τεχνολογίας. Το έργο ύψους 4 εκατ. ευρώ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας

Άλλα έργα στον κτιριακό τομέα

 Νοσοκομείο Αιγίου (2018)
Εκπόνηση ενεργειακού ελέγχου στο Νοσοκομείο Αιγίου σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015ν ενεργειακής επιθεωρήσεως κατά ΚΕΝΑΚ και τεχνική μελέτη έργων τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας (2012)
Επιθεώρηση και αντίστοιχες ενεργειακές μελέτες έργων ύψους άνω των 700.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και αποδίδει οικονομία πετρελαίου θερμάνσεως άνω του 32% με χρήση ηλιοθερμικής τεχνολογίας και τεχνολογίας ΕΕ. Το έργο αυτό βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Enviromental Awards 2014 ως το καλύτερο περιβαλλοντικό δημόσιο έργο για το έτος 2014. Εντάχθηκε προς χρηματοδοτηση στο πόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ
Γενικό Νοσοκομείο Αρτας (2014)
Ολοκληρώθηκε το 2014 ο ενεργειακός έλεγχος στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας με την ανάπτυξη γραμμών βάσεως και επιμερισμό των καταναλώσεων ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (πετρέλαιο).
Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (2018)
Το έτος 2012 ο Δρ. Ευθυμίαδης με την εταιρεία Τεχνομετρική επε ανέλαβε την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης πέντε μεγάλα κτίρια γραφείων και εργαστηρίων του Κέντρου Ερευνών «Δημόκριτος» βάσει της οποίας εντάχθηκαν εις το πρόγραμμα ΕΠΠΡΑΑ τα ακόλουθα έργα :
α)         Ηλιοθερμική μονάδα δια την θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και κλιματισμό του Κεντρικού Κτιρίου Διοικήσεως του Δημοκρίτου
β)         Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για την θέρμανση και κλιματισμού του κτιρίου  Βιολογίας
γ)         Διατάξεις θερμοκρασιακής αντισταθμίσεως σε τρία κτίρια γραφείων
δ)         Σύστημα BEMS (Ενεργειακής διαχειρίσεως κτιρίων)
ε)         Εξωτερική θερμομονώσεως πέντε κτιρίων γραφείων και εργαστηρίων
στ)       Αντικατάσταση κουφωμάτων σε πέντε κτίρια γραφείων και εργαστηρίων

Βέλτιστος σχεδιασμός τεχνολογιών και επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Βασικός σχεδιασμός, ἐνεργειακή ἀνάλυση, ἐνεργειακός ἔλεγχος, βέλτιστη ἐπιλογή και διαστασιολόγηση, τεχνική σχεδίαση και ἐπιχειρηματική ἀνάλυση τῶν βελτίστων τεχνολογικών συστημάτων:"ΒΕΛΤΙΣΤΑ" : Βέλτιστες Ενεργειακές Λύσεις και Τεχνικές Ιεραρχημένων Συστημάτων Τεχνολογίας υψηλής Απόδοσης τὰ ὁποία μεταξύ ἄλλων περιλαμβάνουν:
Α. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Αντικατάσταση λεβήτων με τεχνολογία συμπύκνωσης
2. Αντικατάσταση λεβήτων και ψυκτών με αντλίες θερμότητας και νέα δίκτυα στοιχείων ἀνεμιστήρα (φανκόϊλς)
3. Αντικατάσταση πετρελαίου με αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο ή υγραέριο)
4. Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
5. Συστήματα θέρμανσης : τεχνικές υδραυλικής εξισορρόπησης- τεχνολογίες βαλβίδων εξισορρόπησης
6. Συστήματα θέρμανσης : μετρητικές διατάξεις για αυτόνομη λειτουργία
7. Συστήματα θέρμανσης : αντιστάθμιση θερμοκρασίας ή/και παροχής νερού θέρμανσης
8. Συστήματα θέρμανσης : κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με αντιστάθμιση παροχής αέρα βάσει ζητήσεως
9. Συστήματα θέρμανσης : ανάκτηση θερμότητας σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
10. Συστήματα ψύξης θέρμανσης : αυτοματισμοί βέλτιστου προγραμματισμού λειτουργίας λεβήτων και ψυκτών
11. Συστήματα ψύξης/θέρμανσης : αυτοματισμοί βελτιστοποίησης θερμοκρασίας νερού θέρμανσης/ψύξης
12. Συστήματα ψύξης/θέρμανσης : ευφυή συστήματα επιτήρησης και ελέγχου
13. Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων : πού και πότε εμφανίζει αποσβέσεις κάτω από 5 χρόνια
14. Αντικατάσταση κουφωμάτων ή μόνο υαλοπινάκων : που και πότε οι αποσβέσεις είναι κάτω από 10 χρόνια
15. Παραγωγή ψυχρού νερού από αερόψυκτα, υδρόψυκτα ή γεώψυκτα συστήματα : πού και πότε ενδείκνυται
16. Βέλτιστα υβριδικά συστήματα θέρμανσης με αέρα και νερό
Β. ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
1. Ηλιοθερμικα συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
2. Αντλίες θερμότητας για επικουρική πηγή θερμάνσεως στην ηλιοθερμία
3. Ψύκτες απορρόφησης ή προσρόφησης με ηλιοθερμία
4. Συστήματα ψύξης/θέρμανσης με αέρα και ανάκτηση θερμότητας
6. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική για θέρμανση/αερισμό
7. Ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών
8. Υβριδικά συστήματα θέρμανσης με λέβητα συμπυκνώσεως και αντλίες θερμότητας
9. Παθητικά κτίρια : προδιαγραφές και τεχνολογίες θερμομόνωσης και κουφωμάτων
10. Φωτοβολταϊκά συστήματα με συμψηφισμό
11. Λέβητες και καυστήρες βιομάζας
12. Τεχνικές αναβάθμισης δικτύων κεντρικής θέρμανσης
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ
1. Μονάδες τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης: Τριπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Ψύξεως
2. Μονάδες τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης: Επικουρική κεντρική ηλιοθερμία και καυστήρες βιομάζας
3. Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά με ενεργειακό συμψηφισμό
4. Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες και ατμοηλεκτρικό σταθμό
5. Ευφυείς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και υβριδικά συστήματα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας
6. Aυτόνομα συστήματα αιολικής ή φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής με συσσωρευτές αποθήκευσης (μπαταρίες)
7. Δίκτυα κεντρικής θέρμανσης/ψύξης σε επίπεδο συγκροτήματος κτιρίων
8. Δίκτυα πόλεων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης